- ข่าวสารสอบราคา
      - งบประมาณประจำปี
      - รายรับ-รายจ่าย
      - จัดเก็บภาษี
      - แผนการจัดซื้จัดจ้าง
      - แผนการจัดหาพัสดุ
      - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
welcome
ยินดีต้อนรับ...ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเรา...
องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ในการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการสังคม ตำบลเอราวัณ ได้ที่ 1. ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ 2. ทางโทรศัพท์ 073-700345 3. ทางเว็บไซต์ (www.arawan.go.th) 4. ทางอีเมลล์ abt_arawan@hotmail.com 5. ทางfacebook (เพจองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ2020)
       - แผนพัฒนาสามปี
       - แผนพัฒนาสี่ปี
       - ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
       - ข้อบังคับตำบล
       - แผนยุทธศาตร์