สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร

สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ และการทุจริต

สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ และการทุจริต

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2559

2560

2561

2562

2563

จำนวนผู้ร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เอราวัณ

-

-

-

-

-

จำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

0