สภาพทั่วไป
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน

โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน

โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน

โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค

โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

Previous Next
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการส่งเสริมการมีวินัยจราจร / ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน โครงการจัดทำประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้าน
โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน
โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี2562
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รวมลิ้งหน่วยงานต่างๆ

สภาพทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยตำบลเอราวัณเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอแว้ง พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบทางทิศตะวันตกของตำบล มีที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ และภูเขา (บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2,3,6,7 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่หมู่ที่ 1,4,5 เป็นไหล่เขาและภูเขา) อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแว้ง อยู่ห่างจากอำเภอแว้งประมาณ 8 กิโลเมตร และระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณประมาณ 82 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4057 (นราธิวาส- ตากใบ- แว้ง) โดยผ่านอำเภอสุไหงโก-ลก และเส้นทาง (เอราวัณ- บ้านสามแยก) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเชิงเขา (เทือกเขากรือซอ) 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

- องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 35,010 ไร่ (46.63 ตารางกิโลเมตร)

- เป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 17,900 ไร่ (23.84 ตารางกิโลเมตร)

- ที่อยู่อาศัย 17,110 ไร่ (22.79 ตารางกิโลเมตร)

 

เขตการปกครอง (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านตือมายู (นายสูเด็ง ตอเฮ - ผู้ใหญ่บ้าน)

2. หมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านแขยง (นายตอเล๊ะ ลอแม - ผู้ใหญ่บ้าน)

3. หมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแอแว (นายซีระ สาแด - ผู้ใหญ่บ้าน)

4. หมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ (นายอารง มะเส็ง - ผู้ใหญ่บ้าน)

5. หมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหินสูง (นายมฮำมัดนอร์ ดือเระ - กำนัน)

6. หมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านตอแล (นายมะดี กือจิ - ผู้ใหญ่บ้าน)

7. หมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านลูโบะสะโต (นายอาดือรอมิง มือเซาะ-ผู้ใหญ่บ้าน)

 

ข่าวสารรายวัน


     

ข้อมูลหน่วยงานราชการ