องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2558 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.