ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลเอราวัณ ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม 2560 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.